milkNäissä artikkeleissa pääosassa on maito. Sen merkitystä lähestytään useista erilaisista näkökulmista, kuten siitä, että se on sekä oleellisena osana pohjoista ruokakulttuuria että myös osa terveellistä elämäntapaa.

Maidon käyttöä kohtaan on esitetty viime vuosina monenlaisia mielipiteitä ja tutkimuksia niin puolesta kuin vastaan, mutta pitävää näyttöä maidon terveyshaitoista ei juurikaan ole ollut esittää. Pikemminkin maidon kohtuullisella käytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Erityisesti lapset ja kasvuiässä olevat hyötyvät maitotuotteissa olevista vitamiineista ja kivennäisaineista, kuten D-vitamiinista ja kalsiumista. Nämähän ovat luustolle tärkeitä rakennusaineita. Samoin maidon terveyshyötyjen on nähty koskevan myös vanhuksia sekä raskaana olevia että imettäviä äitejä.

Maidon nähdään kuuluvan suomalaiseen ruokapöytään, vaikka sen juominen onkin vähentynyt 1950-luvun huippuvuosista. Silloin maitoa kului vuodessa pyöreästi 350 litraa henkeä kohti, kun sitä tänä päivänä juodaan noin 150 litraa henkeä kohti vuodessa. Voidaan vain kuvitella, kuinka tärkeä ravitsemuksellinen rooli maidolla on ollut sotien jälkeisessä Suomessa ja Euroopassa, kun pulaa on ollut kaikista elintarvikkeista. Maidon historiallisessa katsauksessa mennään jopa tuhansien vuosien taakse ja kurkistetaan, miten maitoa on käytetty entisaikona. Tässä huomataan, että maitoa on aina arvostettu, on se sitten ollut aasin, puhvelin tai vuohen maitoa -eikä aina pelkästään ravintona. Kylpihän itse Kleopatrakin aikoinaan aasin maidossa! Joka tapauksessa maidolle sen eri muodoissaan on annettu monissa kulttuureissa valtavan suuri merkitys.

Artikkeleissa tutkaillaan niin ikään maidontuotantoa osana suomalaista maataloutta. Maidontuotanto nähdään tärkeänä maataloustuotannon alana. Maitotiloilta saatavasta raakamaidosta voidaan jalostaa erilaisia innovatiivisia maitotuotteita tukemaan esimerkiksi erityisruokavalioita. Näin ollen maidon jalostaminen tukee jopa kansantaloutta vientiin menevien erikoistuotteiden muodossa. Voidaankin sanoa, että elämä olisi monin kerroin tylsempää ilman maitoa. Ajatellaanpa vain kotoista herkkua, suklaata, jonka valmistuksessa käytetään pääraaka-aineena parhaimmillaan jopa tuoretta maitoa!